parallax background

Klub chovatelů ruských modrých koček


Vedení


Filipínského 32
615 00 Brno

Kontaktní osoba
Hana Peloušková
pelouskova@ped.muni.cz
+420 608 740 860

WebKarlovy Vary

Kontaktní osoba
Kristýna Abrahámová
tyna.abraham@gmail.com
+420 777 335 949

Klub si klade za cíl:
-
- sdružovat zájemce o podporu chovu ruských modrých koček a udržení jejich  charakteristických rysů
- prezentovat toto plemeno mezi zájemci o chovatelství
- informovat veřejnost o ušlechtilosti tohoto méně početného plemene
- podporovat spolupráci a výměnu informací mezi chovateli jak z tuzemska, tak i ze zahraničí
- zlepšovat kvalitu ruských modrých koček (přiblížení se standardu)
- poskytovat poradenské zázemí chovatelům
- propagovat plemeno


Členové klubu budou respektovat zásady:
- dodržování chovatelského řádu najdete zde
- vytvoření optimálních podmínek pro chov koček (prostředí, všestranná péče)
- chov pouze na kočkách bez přítomnosti vloh pro siamské zbarvení (colorpoint)
- chov pouze na kočkách, které odpovídají standardu FIFE
- pečlivý výběr chovného páru
- pečlivý výběr koťat pro chov