Typologie ruských modrých koček

Uvnitř plemene ruských modrých koček lze zřetelně odlišit několik typů. O tom se můžete přesvědčit sami na výstavách. Konzervativní chovatelé tvrdí, že existují pouze dva typy skutečných rusek – britský a skandinávský. Nelze však nevidět, že i u nás jsou chovány kočky, jež se od výše jmenovaných v několika znacích liší, tedy kočky amerického a středoevropského typu. Pokusíme se tedy stručně představit jednotlivé typy koček a ponecháme na chovatelích, aby i své kočky k těmto typům přiřadili (1). Zmíněná typologie by mohla být podnětem k chovatelským diskusím.
typologie 3 a 4

Skandinávský typ (v některých zdrojích označovaný jako sibiřsko-skandinávský typ) (2)

Tyto velmi kvalitní, drobnější až středně velké kočky byly vyšlechtěny v Dánsku a Švédsku již ve čtyřicátých a padesátých letech dvacátého století. Hlava má rovný, krátký klín, výrazný konvex a pevnou bradu. Srst je středně modrá až antracitová. Kočky jsou velmi elegantní, vůči neznámým lidem jsou trochu zdrženlivé.
typologie 5 a 6

Britský typ (anglický typ)

Mohutnější kočky tohoto typu se chovají zejména v Británii. Typickými znaky jsou hranatá hlava, menší, vysoko postavené uši, mohutné dvorce hmatových chlupů, relativně dlouhý nos, menší, blíže od sebe posazené oči. Barva srsti je středně modrá.
typologie 7 a 8

Americký typ

Drobné kočky importované z Ameriky se od koček předchozích dvou typů značně liší. Přikřižováním siamek a orientálek získaly takřka orientální vzezření. Typické jsou pro ně nízko posazené, do stran vybíhající velké uši, velmi světlá stříbřitá srst, kulatější, modrozelené oči. Kocouři mají nevýrazné kocouří tváře a od koček se téměř neliší. Od svých utajovaných příbuzných převzaly kočky tohoto typu i „kočkopsí“, společenskou povahu. Je s podivem, že navzdory značným odchylkám oproti standardu FIFE jsou tyto kočky na výstavách v současné době velmi úspěšné. TICA standard byl upraven ve prospěch tohoto typu.
typologie-9

Středoevropský typ (kontinentální typ)9

Poměrně nedlouhá historie chovu ve středoevropských zemích (tedy i u nás) odráží chovatelské tendence a vývoj pohledu na ideál krásy ruských modrých koček. První kočky k nám byly přiváženy ze severu Evropy, základem pro vznik „středoevropské kočky“ byl tedy skandinávský typ. Občasným přimícháním „americké krve“ a preferencí světlejších koček převládají v našich chovech drobnější kočky s kratší hlavou, pěkně rovným profilem, mandlovýma očima a středně až světle modrou srstí.
Stejně jako každý člověk je i každá kočka neopakovatelným jedinečným tvorem a není vždy podstatné, zda se ve všech parametrech shoduje s etablovaným etalonem krásy (standard) nebo reprezentuje určitý typ plemene. Rozhodující je její vnitřní krása a vztah, který se nám podaří s ní vytvořit.

Sestavila Hana Peloušková

Zdroje: http://www.wasjugan.de/typen.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Russisch_Blau
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Blue

Poznámky:
1 informační zdroje k této problematice jsou velmi chatrné, proto velmi uvítáme více informací.
2 http://blaue-samtpfote.de/infos/rasseinfo/rasseinfo.html
3 http://www.russianblueklubben.se/rasbeskrivning.htm
4 http://www.russianblueklubben.se/rasbeskrivning.htm
5 http://www.russianblue.org.uk/index.htm
6 http://www.russianblue.org.uk/im/starry.html
7 http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_modr%C3%A1_ko%C4%8Dka
8 http://de.wikipedia.org/wiki/Russisch_Blau
9 Většina zdrojů tento typ neuvádí, ale považujeme jej vzhledem k určité specifičnosti a teritoriální příslušnosti za relevantní.