Typologie ruských modrých koček

Uvnitř plemene ruských modrých koček lze zřetelně odlišit několik typů. O tom se můžete přesvědčit sami na výstavách. Konzervativní chovatelé tvrdí, že existují pouze dva typy skutečných rusek – britský a skandinávský. Nelze však nevidět, že i u nás jsou chovány kočky, jež se od výše jmenovaných v několika znacích liší, tedy kočky amerického a středoevropského typu. Pokusíme se tedy stručně představit jednotlivé typy koček a ponecháme na chovatelích, aby i své kočky k těmto typům přiřadili (1). Zmíněná typologie by mohla být podnětem k chovatelským diskusím.

Skandinávský typ (v některých zdrojích označovaný jako sibiřsko-skandinávský typ)2

Tyto velmi kvalitní, drobnější až středně velké kočky byly vyšlechtěny v Dánsku a Švédsku již ve čtyřicátých a padesátých letech dvacátého století. Hlava má rovný, krátký klín, výrazný konvex a pevnou bradu. Srst je středně modrá až antracitová. Kočky jsou velmi elegantní, vůči neznámým lidem jsou trochu zdrženlivé.
britsky typ

Britský typ (anglický typ)

Mohutnější kočky tohoto typu se chovají zejména v Británii. Typickými znaky jsou hranatá hlava, menší, vysoko postavené uši, mohutné dvorce hmatových chlupů, relativně dlouhý nos, menší, blíže od sebe posazené oči. Barva srsti je středně modrá.
americký typ

Americký typ

Drobné kočky importované z Ameriky se od koček předchozích dvou typů značně liší. Přikřižováním siamek a orientálek získaly takřka orientální vzezření. Typické jsou pro ně nízko posazené, do stran vybíhající velké uši, velmi světlá stříbřitá srst, kulatější, modrozelené oči. Kocouři mají nevýrazné kocouří tváře a od koček se téměř neliší. Od svých utajovaných příbuzných převzaly kočky tohoto typu i „kočkopsí“, společenskou povahu. Je s podivem, že navzdory značným odchylkám oproti standardu FIFE jsou tyto kočky na výstavách v současné době velmi úspěšné. TICA standard byl upraven ve prospěch tohoto typu.
stredoevropsky

Středoevropský typ (kontinentální typ)9

Poměrně nedlouhá historie chovu ve středoevropských zemích (tedy i u nás) odráží chovatelské tendence a vývoj pohledu na ideál krásy ruských modrých koček. První kočky k nám byly přiváženy ze severu Evropy, základem pro vznik „středoevropské kočky“ byl tedy skandinávský typ. Občasným přimícháním „americké krve“ a preferencí světlejších koček převládají v našich chovech drobnější kočky s kratší hlavou, pěkně rovným profilem, mandlovýma očima a středně až světle modrou srstí.
Stejně jako každý člověk je i každá kočka neopakovatelným jedinečným tvorem a není vždy podstatné, zda se ve všech parametrech shoduje s etablovaným etalonem krásy (standard) nebo reprezentuje určitý typ plemene. Rozhodující je její vnitřní krása a vztah, který se nám podaří s ní vytvořit.

Sestavila Hana Peloušková

Zdroje: http://www.wasjugan.de/typen.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Russisch_Blau
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Blue

Poznámky:
1 informační zdroje k této problematice jsou velmi chatrné, proto velmi uvítáme více informací.
2 http://blaue-samtpfote.de/infos/rasseinfo/rasseinfo.html
3 http://www.russianblueklubben.se/rasbeskrivning.htm
4 http://www.russianblueklubben.se/rasbeskrivning.htm
5 http://www.russianblue.org.uk/index.htm
6 http://www.russianblue.org.uk/im/starry.html
7 http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_modr%C3%A1_ko%C4%8Dka
8 http://de.wikipedia.org/wiki/Russisch_Blau
9 Většina zdrojů tento typ neuvádí, ale považujeme jej vzhledem k určité specifičnosti a teritoriální příslušnosti za relevantní.